FOTO-PLESSION
2007.

FOTO-PLESSION je scenski esej o plesu i fotografiji, o tragu koji ostavljaju njihovi zapisi, o neuhvatljivosti i otkrivanju skrivenog, o subjektivnim interpretacijama, o neumoljivom topljenju vremena, o pseudoprisutnosti i znakovima odsutnosti.Suprotstavljanjem dva različita medija, plesa i fotografije, dolazim do momenata u kojima kroz «mane» svakog od medija nastaju interesantna izvedbena rješenja. Tako npr. problematiziram neuhvatljivost pokreta fotografiji i nadmoć projicirane fotografije u odnosu na istovremenu plesnu izvedbu. Plesači stvaraju koreografske materijale na temelju fotografove propozicije a fotograf bilježi ono što zbog tromosti oka ili kuta gledanja publika ne može zapaziti. Neprestana interakcija, susreti i sukobi između dva medija stvaraju nekonvencionalnu i živu scensku formu u kojoj publika ima ulogu aktivnog promatrača.

IDEJA I KOREOGRAFIJA
Irma Omerzo
 
NA SCENI
Plešu: Sonja Pregrad, Zrinka Šimičić
Fotografira: Jasenko Rasol
Vodi projekciju: Nives Sertić
 
ZVUK
Ivan Marušić Klif
 
SOFTVER
Nenad Vukušić
 
PRODUKCIJA
MARMOT, 2007

 
 
Projekt je nastao uz potporu Centra za kulturu Trešnjevka, Gradskog ureda za kulturu, obrazovanje i sport grada Zagreba i Ministarstva kulture RH.