KRATKI PROGRAM BR.1
2006.

Kratki program br.1 je performans koji nastaje 2006. kao rezultat nastavka jedne od cjelina plesno-istraživačkog projekta «Nastavimo s kretanjem» (2004.)
Radi se o trojnom izričaju i izravnoj interakciji plesa, crteža i glazbe. Kroz formu strukturirane improvizacije nastaju i ravnopravno tokom izvedbe bivaju važna i zastupljena sva tri medija.
Kratki program br.1 bavi se fenomenom traga kao nečeg što ostaje ili ne ostaje kao posljedica akcije plesača, crtača i muzičara. Postoji li trag kao memorija percepcije umjetničkog djela? Ima li fizično postojanje traga veze s mentalim tragom kao posljedicom umjetničkog čina?
Performans izvode dvije plesačice suvremenog plesa, dvoje impro-jazz muzičara i slikarica-crtačica stripova, međusobno slušajući se, nadopunjavajući se i uvjetujući poticaje trenutnog stvaranja svih triju medija, tvoreći tako jedinstven jezik i jedinstvenu izvedbu ovog performansa.

AUTOR PROJEKATA
Irma Omerzo
 
SURADNICI
ples: Zrinka Šimičić i Zrinka Užbinec
crtež: Ivana Armanini
glazba: Gordan i Neven Krajačić
 
PRODUKCIJA
MARMOT, 2006.
 
Ovaj projekt nastao je u sradnji s Centrom za Kulturu Trešnjevka, a finacirao ga je Gradski ured za kulturu grada Zagreba.