ODIJELO NE ČINI ČOVJEKA
2008.
Odijelo ne čini čovjeka,
Čovjeka ne čini tijelo,
Tijelo pokreće odijelo,
Odijelo uvjetuje tijelo.

 
 
Osim što živimo u društvu u kome pojavnost tj. vanjski izgled pa time i odjeća čini važan segment u površnoj komunikaciji među ljudima, ta ista odjeća jako utjeće i na fizičnost svakog pojedinca.
“Odijelo ne čini čovjeka” je predstava za čije je izvedbene materijale osnovna polazišna točka odjeća.
Ona u svakodnevnom životu ima jasne kodove: intimne i javne. Što se s njima dešava kada izvođačice počinju tretirati odjeću na način da im ona svojom kvalitetom postane inspirativna za kretanje ili kada tijela izvođačica počinju animirati odjeću na način da joj udahnu neki drugi tj. pomaknuti smisao?
Odjevni predmeti odjeveni na neuobičajeni način pretvaraju ljudska tijela u apstraktne forme ili nepostojeća bića koja se obzirom na ograničenja mogućnosti kretanja kreću na specifične načine.
Projekt je inspiriran radom konceptualnog likovnog umjetnika Erwina Wurma.
 

IDEJA I KOREOGRAFIJA
Irma Omerzo
 
PLES
Iva Burčul,
Josipa Lončar,
Lucija Mikas,
Zrinka Šimičić
Stošija Zrinski
 
GLAZBA
Hrvoje Nikšić
 
SVJETLO
Juraj Aras
 
ASISTENT KOREOGRAFA
Zrinka Šimičić
 
PRODUKCIJA
Zalet, Zadar
 
Projekt su financijski podržali Ministarstvo kulture RH i grad Zadar.